Huisregels

Uphold Sports  wil dat alle gasten in een prettige sfeer gebruik kunnen maken van de faciliteiten en groepslessen. Hiervoor zijn de onderstaande huis- en gedragsregels opgesteld, waarmee je akkoord gaat als je binnentreedt.

 • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden.
 • Gebruik van geweld, zowel fysiek, geestelijk, als verbaal, in welke vorm ook, tegen andere bezoekers en tegen personeel van het sportbedrijf, wordt niet getolereerd en heeft verwijdering van overeenkomst of toegang tot gevolg.
 • Het is niet toegestaan om binnen onze accommodatie te roken.
 • Uphold Sports kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, vernieling, schade en/of diefstal van uw eigendommen in en rondom onze accommodatie.
 • Intimiteiten (ongewenst of gewenst) en seksuele intimidatie zijn verboden.
 • Discriminerende uitlatingen gebaseerd op huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid, zijn niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de medewerkers van Uphold Sports dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan verwijdering tot gevolg hebben.
 • Etenswaren en kauwgum mogen alleen in de horecaruimte worden genuttigd.
 • Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de algemeen heersende opvattingen omtrent normen en fatsoen.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval van nood.
 • Aan meegebrachte huisdieren wordt de toegang geweigerd, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden.
 • Onze buren houden we graag te vriend. Daarom hanteren we de volgende regels om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken:
  – Deur achterkant gesloten houden.
  – Roldeur wordt uitsluitend bediend door aanwezige coach.
  – Voor zwaardere barbells gebruiken we droppads.
  – Muziek mag gehoord worden, ben je echter bewust van je omgeving.
  – Hardlopen via de kanaalkant om overlast te voorkomen.
  – Auto binnen poort parkeren.
 • Houd de vloer en het materiaal schoon, gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en zet materiaal terug op de juiste plek.

Overtreding van deze bepaling zorgt éénmalig voor een waarschuwing en bij herhaalde overtreding volgt verwijdering uit Uphold Sports en beëindiging van de overeenkomst.

Tevens zal in voorkomende, ernstige gevallen, ter beoordeling aan de bedrijfsleiding van het Sportbedrijf, aangifte worden gedaan bij de politie.

Uphold Sports is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.

Deze huisregels treden in werking met ingang van 1 Augustus 2020. Per genoemde datum vervallen de oude huis- en gedragsregels . Deze huis- en gedragsregels zijn vastgesteld bij besluit van The Box BV.

Bedankt voor uw medewerking en veel (sport)plezier toegewenst,
Uphold Sports

Uphold Sports | Dongen

Kennismaken met een persoonlijke, energieke manier van trainen in groepsverband of individueel? Bij Uphold Sports in Dongen staan de coaches klaar om samen met jou je doelen of dromen om te zetten in resultaten. Kom je uit Dongen, Tilburg, de Reeshof, Rijen, Oosterhout, ‘s-Gravenmoer, Waspik, Kaatsheuvel, Gilze, Oosteind of een andere plaats? Blend in! Onze leden komen uit diverse steden en dorpen in de buurt. Juist om de positieve sfeer, ruim opgezette hal (1000m2) en persoonlijke aandacht voor ieder lid.

Ik wil meer weten